.              
Bizi İzleyin email Login

 

 

 
 
 
  Servisler İş Ortakları  
 

 

 

 
 

Güçlü partner networkümüz sayesinde üretimde ve depo yönetiminde maksimum verimlilik


FSMobility Depo Yönetim Sistemleri

Sahada Uygulama: FSMobility Kişisel Bilgisayarlar, El Terminalleri ve Mobil Terminallerde kullanılır. İşletmelerin kullanmakta olduğu sistemlerle bütünleşik çalışabilir. Verileri oluşturmada Barkod ve Kablosuz Tanıma (RFID) teknolojilerinden yararlanılır.

FSMobility kullanım açısından iki farklı hedefe yönelmiştir:
1.Ofis tarafında görselliği yüksek olan, esnek ve zengin raporlar ve analizler içeren arayüzler geliştirilmiştir.

2.Sahada sade ve basit olmakla birlikte estetik, hata yapmayı engelleyen arayüzler geliştirilmiştir. Kullanıcıların sadece operasyonlarda yaptıkları işleri içermesi ve kendi terminolojilerini kullanabilmeleri sağlanmıştır.

İzlenebilirlik: Mobil uygulamalarla birlikte iş yapılırken bilgi üretilir. Bu sayede işlemleri kağıtlara aktarıp daha sonra ofis ortamında bilgi girilmesine gerek kalmamaktadır. Oluşan bilgilerden iki şekilde yararlanılır.

Operasyonları yaparken kullanıcıya hızlı ve doğru bilgiyi sağlamak. Örneğin günlük sevkedilecek ürünleri listeleyip, gereken en eski üretim tarihli ürünlerin yerlerini işaret etmesi
Operasyonlar sırasında bilgilerin kaydedilmesi sayesinde problemleri hızla saptayıp, çözüm oluşturabilmek. FSMobility ileriye doğru izlenebilirliği (üretim sonrası, müşteriye uzanan izlenebilirliği) ve geriye doğru izlenebilirliği (ürünün malzemelerinden ve tedarikçiye uzanan izlenebilirliği) sağlar.
Sistemin sağladığı bu bilgiler farklı düzeylerde, yetki dahilinde paylaşılabilir: Kullanıcılar operasyonlarını gerçekleştirirken; yönetim ve diğer bölümler karar, kontrol ve planlama süreçlerinde; diğer bölgeler ve müşteriler bilgi edinmek amacıyla...

Operasyon Kontrol: Mobil uygulamaların amacı sadece izlenebilirlikle sınırlı değildir. Maliyetleri düşüren, verimi ve hızı arttıran etkenler; operasyonlarda doğruluğun sağlanması ve hataların azaltılmasıdır. FSMobility bu amaçla, her operasyonda işlemenin gereksinim duyduğu kuralları kontrol yeteneğine sahiptir.
Operasyonel Kurallar: FIFO(ilk giren ilk çıkar), FEFO(son kullanım tarihi en eski ilk çıkar), Son kullanım tarihi kontrolü,...
Malzeme Durumuna İlişkin Kurallar: Müşteriye sevkedilecek ürünün sağlam olması; kontrolde veya bloke durumda olan bitmiş ürünün, ürün deposuna gönderilmemesi; gümrüksüz malzemenin depolara alınmaması... gibi malzeme/ürün durumuna bağlı kuralları
Lokasyonel Kurallar: Belli malzemelerin veya malzeme gruplarının, belli lokasyonlara koyulması veya lokasyonlardan alınmasına dayanan kurallar. Malzemelerin belli lokasyonlardan geçişini gerektiren kurallar.
Optimizasyon: Operasyonel kurallar doğrultusunda sistemin en uygun lokasyonları, malzemeleri önermesi.
Mal Kabul ve Müşteri Sevk Kontrolleri: Alış irsaliyesi, müşteri siparişleri gibi belge kontrollü yapılan malzeme ve ürün giriş çıkışları.

Uyarlama: Mobil uygulama operasyonel olması nedeniyle, operasyonun hızını ve akışını kesmemelidir. Bu ancak belirli gereksinimlerin yerine gelmesiyle sağlanabilir:

İşletmenin pratikte gerçekleştirdiği iş akışını sisteme, dolayısıyla da sahaya yansıtabilmesi
İş ekranlarının sahadaki ihtiyaçlara yanıt verebilmesi ve kullanımın kolay olması
İzleme ekranlarının farklı rollere göre tasarlanabilmesi

Bu durum sahanın yazılım değil de, yazılımın sahaya uyabilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç günümüz uygulamalarında kolaylıkla karşılanamamaktadır. FSMobility'nin farklılıklarından birisi de uyarlanabilir iş süreç çözümleriyle işletmelerin iş akışlarını gerçekleştirebilmesi ve bunu uyarlanabilir ekranlarla desteklemesidir.

Operasyonlar: Aşağıda FSMobility ile yapılabilen operasyonlardan bazıları bulunmaktadır:

Malzeme Hareketleri: Giriş, Çıkış, Depo içi/Depolar Arası Transfer, Paketleme (Palet, Koli...) Etiketleme, Beç/Seri No/ Paket No'lu Malzeme Hareketleri
Belge Kontrollü Malzeme Hareketleri (Sevk İşlemleri): Giriş, Çıkış, Transfer, Toplama Yükleme, Boşaltma...
Üretim: Hammadde ve Yarı ürün Kullanımı, Üretim Adımları, Bitmiş Ürün Girişi, Üretim Onayı, Hammadde ve Yarı ürün Stok Yenileme(Replenishment), Makine
Kalite Güvence Yönetimi: Uyarlanabilir Malzeme Durumu (Kalite Kontrolde, Bloke, İmha Edilecek, Gümrüksüz, Karantinada...), Malzeme Durum Transferleri, Transfer Nedenleri.

FSSoftware, yalnız kablosuz mobil stok yönetimi çözümlerine odaklanmaktadır. Uluslararası firmalarda büyük projelerin deneyimlerini taşıyan uzman ekibiyle FSMobility uygulama paketini geliştirmektedir.

Günümüzde hızla gelişimi süren web tabanlı yazılım mimarisinde ve kablosuz tanıma (RFID) sistemlerini de içerenFSMobility, işletmelerin stok ve depo yönetimi, üretim ve kalite yönetimi süreçlerinde uygulanabilmektedir.

Mobil uygulamalar verimlilik artışı, rekabet avantajı sağlayan ve yatırımın geri dönüşümü yüksek olduğu projeler olmasına rağmen, uygulama zorluğu ve başarı riskleri taşıyabilirler. FSSoftware, bu olumsuzlukları yaşatmayan başarılı projelere imza atmak için gereken altyapıları sunmaktadır. Bu altyapı aşağıdaki öğeleri içerir:

1. İleri teknolojiye sahip yazılım

2. Uzun yılların deneyimleriyle sunulan iş süreç modellerini ve işletmelere uygulanması

3. Donanım ve altyapı kurulumu

4. Başarılı ve planlı proje

5. Güçlü destek

Mobil çözümlerde öncü olmayı hedefleyen FSSoftware, bütün bu gereklilikleri sağlayan altyapıları hazırlamıştır.

 


PMI – Projesis Üretim İyileştirme Yazılımı

PMI – Projesis Üretim İyileştirme Yazılımı (Projesis Manufacturing Improvement)

PMI ürününün amacı üretim işletmelerindeki verimliliğin artırılmasına destek vermektir.

Önemli Faydalar
  OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) altyapısı sağlayarak, üretim verimliliğinizin artırılmasını sağlar. Duruş-Hız-Kalite kayıplarınızı azaltmanızı sağlar
  Sensörler, PLC’ler vb. cihazlarla online üretim verisi toplayarak, LCD ekranlar, e-mail uyarıları, SMS uyarıları sayesinde yolunda gitmeyen işlerden sizi anında haberdar eder ve derhal tedbir almanızı sağlayarak verimliliğinizi artırır
  Günlük Haftalık işlerinizi iş merkezlerine bir Gantt Şeması vasıtasıyla kolayca yüklemenizi ve programlamanızı sağlayarak günlük iş programı yönetiminizin verimli hale gelmesini sağlar
  ERP Sisteminizin Makineleri ve üretim adetlerini online kullanması sayesinde daha verimli çalışmasını sağlar

Modüller
PMI-MT Üretim İzleme Modülü
PMI-MA Üretim Otomasyon Modülü
PMI-JL İş Yükleme Modülü
PMI-EI ERP Entegrasyon Modülü

Genel Fonksiyonlar
Planlama Yetkilisi, ERP Yazılımında oluşturulan iş emirlerini, Görsel Gannt Chart biçimindeki bir ekrandan sürükle bırak yöntemiyle kolayca makinelere atar. Burada kapasite kontrolü yapılabilir ve iş emirleri mouse ile kaydırılabilir. Atanan iş emirleri, iş merkezlerinde bulunan terminallere aktarılarak operatörler İşe başlayacakları zaman terminalde, kendilerini tanıtırlar ve iş emrini başlatırlar.
Aradaki duruşlar ve nedenleri operatörler tarafından terminale girilirek, iş emirleri kısmen veya tamamen bitirilebilir ve ERP’ye kaydedilir. Bütün bu işlemler online olarak izlenerek planlama yetkilisi gerektiği zaman iş emri sıralarını değiştirir.
LCD monitörler vasıtasıyla iş merkezlerindeki verimlilik online olarak operatörlere ve yöneticilere anında gösterilebilir.
Tanımlanan arıza, duruş, verimsiz çalışma gibi olaylar, anında e-mail ve SMS yoluyla istenen kişilere uyarı olarak yollanır.
Arıza uyarıları Bakım-onarım bölümlerine e-mail veya SMS yoluyla iletilebilir ve üretim miktarları direkt makinelerden sensörler ve PLC’ler vasıtasıyla okunarak yanlış veri ve yavaşlık problemleri giderilir. Oluşan Üretim, Duruş, Hız, Kalite verileri raporlanabilir.Ayrıca raporlara zaman, iş merkezi, personel, iş kodu bazında filtre ve aralık uygulanabilir. Yazılımdaki bütün tablolarda sıralama ve filtre işlemleri yapılabilir ve bu tablolar Excel’e aktarılabilir
 

 Biz Buradayız

RODKAR İş Merkezi
1583/2 Sokak B Blok Daire:214
Bayraklı Adliye yanı

Bayraklı - İzmir / Turkey


İletişim

Telefon: +90 505 634 06 24

 

 
Servislerimiz


Özel Yazılım
IT Danışmanlığı
Mobil Çözümler


Çözümlerimiz


NETSİS Mobil Raporlama Modülü

Mobil Raporlama
Saha Yönetimi
İş Ortaklarımız

Web Hizmetleri


Web Sitesi Geliştirme
SEO Hizmetleri


Biz


Tarihçemiz

Vizyonumuz
Teknolojik Altyapımız
Organizasyon Şeması


 

 

Copyright © 2020 Anromeda Yazılım. Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Şartları | Kişisel Bilgiler | Site Haritası.......